Türkiye'de yabancı dil eğitimi

Türkiye'de yabancı dil eğitimi

Türkiye’de yabancı dil eğitimi devlet okullarındaki materyallerin kalitesizliği, eğitimcilerin yeterli olmaması ve yanlış müfredat sebebiyle öğrencilere doğru bir şekilde verilemiyor. Çocuklarda yabancı dil eğitimi yetişkinlere oranla daha kolay olması gerekirken Türkiye’de bu fırsat yakalanamıyor.

Türkiye’de yabancı dil eğitimi neden başarısız, çocuklarda yabancı dil eğitimi nasıl olmalı? Bütün soruların cevabını sayfamızda bulabilirsiniz.

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Neden Başarısız?

Dil öğretimi yalnızca öğrencilere gramer ve kelime öğretmekten ibaret değildir. Devlet okullarında bulunan müfredatın yetersizliği ve eğitmenlerin niteliksiz oluşu sebebiyle çocuklarda yabancı dil eğitimi genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çocuk yaşta birinin yeni bir dili kavrama yeteneği bir yetişkine oranla çok daha yüksek olmasına rağmen uygulanan yanlış eğitim sonucunda bu fırsat elden kaçırılıyor. Bu yanlışlar eğitim sırasında gramer ya da kelime öğretimine ağırlık vermek yerine öğrencilere o dilin sistemini öğreterek aşılabilir.

Basit bir örnek vermek gerekirse İngilizcede cümle yapısı “Özne – Fiil – Nesne” şeklinde oluşurken Türkçede “Özne – Nesne – Fiil” şeklinde oluşuyor. Öğrencilere kalıp cümleler, gramer kuralları ve kelimeler öğretilerek bunlar üzerine konuşulmuyor ve öğrenci tamamen ezber odaklı bir sistemin içerisinde süzülüyor.

Bir dili öğrenmenin en iyi yöntemi o dilde konuşmak ve o dili dinlemektir, 40 kişilik sınıflarda 80dk ders saati içerisinde her öğrencinin 2 dakikalık söz hakkına sahip olduğunu düşünürsek öğrencilerin konuşamaması ve duyduklarını anlayamaması oldukça normal gibi duruyor. Türkiye’de yabancı dil eğitimi bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı başarısız oluyor.

Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Nasıl Olmalı?

Başarılı bir eğitim söz konusu olduğunda ana kriter her yeteneğin (bunlar yazma, okuma, konuşma, dinleme, kelime ve dilbilgisidir.) öğrencilere dengeli bir şekilde öğretilmesidir. Ezberci eğitimden kaçınarak öğrencilerin her sorusu cevaplanmalı, öğrencilere cümle kalıpları değil dilin nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Dilbilgisi kurallarına hakim bir öğrenci kelime haznesi olmadan konuşamaz, kelime haznesi geniş olan bir öğrenci dilbilgisi kurallarına hakim değilse yazı yazamaz ve düzenli bir şekilde dinleme ve konuşma pratiği yapmadığı sürece o dili ve konuşabilir ne de duyduğunu anlayabilir.

Dil bir sistemler bütünüdür, bu sistemde herhangi bir basamak eksik ya da yetersiz olduğunda sistem tam kapasitede çalışamayacaktır. Dil eğitimcileri öğrencilerine yalnızca kitap üzerinden eğitim vermemelidir. Öğrencilere karşılıklı diyaloglar kurdurularak hem konuşma hem de dinleme becerileri geliştirilebilir, hazırlanacak kart oyunlarıyla kelime ve dilbilgisi öğrenimi daha eğlenceli ve efektif hale getirilebilir.

Dil öğretiminde eğitmenin yönlendirmesi ve verdiği eğitimin niteliği çok önemlidir ancak eğitim süreci ne eğitmenden ne de öğrenciden ibarettir. Eğitmenin ve eğitimin kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun dil öğreniminde öğrencilerin üzerinde de büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Konu çocuklarda yabancı dil eğitimi olduğunda ise araya ebeveyn faktörü de girmektedir.

Çocuklarda Yabancı Dil Eğitimi

Çocuklarda yabancı dil eğitimi okullardan ibaret olmamalıdır, okulda verilen eğitim öğrenciler üzerinde itici bir güç görevi görse de asıl önemli olan öğrencilerin okul dışında dili öğrenmek için ne denli çaba sarf ettiğidir.

Yabancı dizi izlemek, hikaye kitapları okumak, video oyunu severler için öğrenilen dilde oyun oynamak, dil öğrenme uygulamaları aracılığıyla dil arkadaşı edinmek ve yabancı müzik dinlemek gibi aktiviteler o dile aşinalığı arttırırken dil yeteneklerini de geliştirir. Ayrıca dil öğrenen çocuklar mobil platformlarda ve internette bulunan “Duolingo”, “Lingualeo” ve “Busuu” gibi platformlar sayesinde interaktif bir şekilde okuma, yazma, dinleme, konuşma, dilbilgisi ve kelime alıştırmaları yapabilir ve bu platformların forumları sayesinde anadili öğrenilen dil olan yabancılarla iletişim kurabilir.

Çocuklarda yabancı dil eğitimi çok önemlidir, yapılan araştırmalara göre bir dili öğrenmek için en uygun dönem sırasıyla bebeklik ve çocukluk dönemleridir. Bebeklerin ve çocukların beyinleri bir sünger misali çevrelerinde konuşulan dili içine çekecektir, şayet ebeveynler anadillerinin dışında bir dil biliyorsa çocuklarda yabancı dil eğitimi sırasında yanında o dili de kullanmaları olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Değerlendirme Bulunamadı